Wii game: Kirby Star Allies

From: Tieutu20 Jan 2019 14:09
To: ALL1 of 3
Thằng con xin cái game này mà không biết có cho Wii hay không và kiếm chổ nào free :). Nhờ ACE chỉ dùm.
From: TiVi20 Jan 2019 14:27
To: Tieutu 2 of 3
hi`nh như cái game này chỉ cho Nintendo Switch game console tho^i
From: Tieutu20 Jan 2019 16:19
To: TiVi 3 of 3
:( Nãy giờ search cũng ra của nintendo switch thôi. phải bỏ ống heo :)