Alliance of American Football

From: Langchaca11 Feb 2019 19:57
To: ALL1 of 3
Mùa NFL đã hết thôi coi đở cái này
 

Alliance of American Football 2019

https://aaf.com/
EDITED: 11 Feb 2019 20:06 by LANGCHACA
From: Cạu (KHOANGUYEN85)14 Feb 2019 23:47
To: Langchaca 2 of 3
Cũng có team con gái chơi nữa nhưng tui không nhớ gọi là gì.
From: QuáiVật (QVD)16 Feb 2019 13:04
To: Cạu (KHOANGUYEN85) 3 of 3
Có hả? Lấy balls húc nhau hả? :-)