Thái Lan chịu không nổi

From: Viethai11 Jun 2019 13:50
To: ALL1 of 9
Đủ chục ( 13 ) rồi. Người coach đội Thái Lan giống anh Dầu. Đó là chi tiết tui để ý-;)
Xin hỏi hồi đó anh Dầu có qua mần gì bên Thái Lan không?
EDITED: 22 Oct 2020 04:38 by VIETHAI
From: LTT11 Jun 2019 15:00
To: Viethai 2 of 9
Ý anh Viethai nói anh Daucula giống bà đó hả? :)
From: Viethai11 Jun 2019 15:06
To: LTT 3 of 9
Cổ giống ảnh
From: DUNGNGUYEN11 Jun 2019 16:33
To: Viethai 4 of 9
Vậy là ảnh cũng chịu không nổi hả anh?
From: Langchaca11 Jun 2019 19:46
To: Viethai 5 of 9
USA ác quá
From: Viethai12 Jun 2019 03:04
To: DUNGNGUYEN 6 of 9
Cổ kỳ này chắc giải nghệ trồng bầu thôi. Ảnh thì nghe lời Dr Ban Ban chơi cháu Nại.
From: Viethai12 Jun 2019 03:07
To: Langchaca 7 of 9
Nữ Mỹ đá hay, Nữ Thái không trỗ tài lên gối được
From: Viethai12 Jun 2019 08:19
To: ALL8 of 9
Kỳ này Mỹ  không vô địch thì mang tiếng là ăn hiếp chư hầu nhỏ bé, chủ nghĩa bành chướng sô banh dục zô rác thua chủ nghĩa xã hội của em Ngân
From: CtrlAltDel (BLKSNDAY)12 Jun 2019 09:14
To: Viethai 9 of 9
Cũng đội Thailand này, năm ngoái dớt Cambodia 11-0