Chân dài đụng banh

From: Viethai12 Jun 2019 13:23
To: ALL1 of 2
Hôm đá với mấy em Sâm cô chân dài cao quá cỡ đầu vô hai trái.
https://youtu.be/YuPHfP7uD5M

Hôm nay chân cổ dài quá cỡ đụng nhằm banh hại đội Pháp
From: Viethai12 Jun 2019 13:57
To: chan dai (LTNGUYEN) 2 of 2
Hên cho đội Pháp được phạt đền khỏi kể tội chân dài Wendy Renard nhìn hơi giống Chan dai vcf