Wireless Ca me ra

From: TCHYA29 Dec 2019 16:25
To: ALL1 of 5
Tchya đang tìm Wireless Ca me ra with 6 to 8 ca me ra. Ai biết loại nào gôd không ? Thanks
 
From: AlphaTrio29 Dec 2019 18:28
To: TCHYA 2 of 5
Nếu tìm security cameras model nầy mình dùng được hơn 1 năm.
Không cloud service, không cần phải trả hàng tháng.

8 Channel Home Security Systems, 1080P Security Camera System Wireless with 1TB Hard Drive
https://www.amazon.com/dp/B07CN339H9/?tag=vcf4ever09-20
 
 
From: TCHYA 9 Jan 17:22
To: AlphaTrio 3 of 5
Thanks ALPHATRIO
From: Thiên Lôi (TL74) 9 Jan 18:07
To: AlphaTrio 4 of 5
Tại sao anh không dùng PoE cameras? Vì đằng nào cũng phải chạy dây điện.
From: AlphaTrio10 Jan 16:58
To: Thiên Lôi (TL74) 5 of 5
Model mình dùng có PoE option. Không phải chổ nào củng tiện chạy network cable. Chạy low voltage cable dể hơn.