$159.99 - WD 10TB Elements Desktop USB 3.0 External Hard Drive

From: Anhtrung 2 Jan 08:37
To: Daucula 22 of 23
Haha, thuở xưa lúc làm công ty cũ em còn backed up ra tape hẳn hòi nữa cơ. Làm đâu 2 tapes vậy mà tới lúc nó crashed thì tape cũng ba trợn luôn. 1 cái chết giữa đường (error), cái kia bung ra gần hết cũng chết queo  (tearsofjoy) Policy kêu phải có cái thứ 3 offsite nữa cho chắc cú phòng hoả hoạn v.v... nhưng tới hồi xui thì kiểu gì cũng mất data.
From: Daucula 2 Jan 08:47
To: Anhtrung 23 of 23
" ... nhưng tới hồi xui thì kiểu gì cũng mất data"

Đúng vậy em, xui thì cái gì cũng ... "xui xẻo" hết á .