$159.99 - WD 10TB Elements Desktop USB 3.0 External Hard Drive

From: Daucula 2 Jan 08:47
To: Anhtrung 23 of 23
" ... nhưng tới hồi xui thì kiểu gì cũng mất data"

Đúng vậy em, xui thì cái gì cũng ... "xui xẻo" hết á .