$40.49 - Anker 65W 4 Port PIQ 3.0 & GaN Fast Charger Adapter

From: AlphaTrio 3 Jan 09:16
To: ALL1 of 8
$40.49 - USB C Charger, Anker 65W 4 Port PIQ 3.0 & GaN Fast Charger Adapter, PowerPort Atom III Slim Wall Charger with a 45W USB C Port, for MacBook, USB C Laptops, iPad Pro, iPhone, Galaxy, Pixel and More
Coupon code KINJA045
https://www.amazon.com/gp/product/B07ZCGYP27/?tag=vcf4ever09-20

    
 
From: aha 6 Jan 19:18
To: ALL2 of 8
có ai mua và nhận được hàng chưa? amazon refund lại tiền vì charger damaged khi ship tới warehouse, họ không có replace mà là refund!!!

order lại, code vẫng còn good
EDITED: 6 Jan 19:21 by AHA
From: Cnsphng 6 Jan 19:32
To: aha 3 of 8
nhan duoc 2 cai dang test mot all day so far so good. 
From: AlphaTrio 7 Jan 02:33
To: aha 4 of 8
Hàng works fine.
Charge Surface Pro (1st Gen) via USB-C (using USB-C to MS Surface magnetic plug cable) & 1-USB-to-4-device charging cable.
Also works to power Surface Pro while using.

 
EDITED: 29 Jul 08:05 by ALPHATRIO
From: AlphaTrio18 Jun 09:22
To: aha 5 of 8
6/18/20 - On sale again 
$35.99 - Anker 65W 4 Port PIQ 3.0 & GaN Fast Charger Adapter, PowerPort Atom III Slim Wall Charger with a 45W USB C Port, for MacBook, USB C Laptops, iPad Pro, iPhone, Galaxy, Pixel and More
Coupon code KINJAKSS45

https://www.amazon.com/Charger-Anker-Adapter-PowerPort-MacBook/dp/B07ZCGYP27/?tag=vcf4ever09-20

   

Lụm thêm 1 cái  :-P
From: Cnsphng18 Jun 16:04
To: AlphaTrio 6 of 8
Alpha co biet USB-C to magsafe for MacBook pro 2012 nao work good kg?  thay Amazon co nhieu nhung bi che cung nhieu.

Thx.
EDITED: 18 Jun 16:04 by CNSPHNG
From: AlphaTrio18 Jun 18:26
To: Cnsphng 7 of 8
 (dontknow) Sorry, chưa thử qua nên không biết.
Mình dùng 15" MacBook Pro 2015 nên lụm thêm $40 original Apple 85W MagSafe 2 Power Adapter trên eBay làm backup power supply.
USB-C power brick mà supply 85W trở lên củng ít nhất $60. Kẹt là chưa thấy có cái USB-C to Magsafe 2 adapter nào có thể handle 85W, thường thì max 60W.

Anker có 100W GaN USB-C PD power supply, nhưng tới $100. 

Cái Microsoft Surface Pro 2 thì mình có lụm cái USB-C to Surface Pro cable trên eBay.
From: DongDa19 Jun 09:37
To: AlphaTrio 8 of 8
NM
EDITED: 19 Jun 09:40 by DONGDA