Who's going to SuperBowl this year?

From: Dama 3 Feb 2020 16:44
To: TK (TKIET) 51 of 56
J-Lo & Shakira are the winners  (haha)
From: Viethai 3 Feb 2020 19:46
To: Dama 52 of 56
Hôm qua Bấm G một phát ra J LO biết được thuở xưa chỉ chen chân vô hát background cho Janet Jackson rồi thành tài tử điện ảnh, rồi qua mặt luôn sư phụ Janet chứng minh cho cả thế giới thấy tui cũng hát cũng chơi nhạc như ai ... (up2) , năm nay phải nói là 5 bó mà quá super đúng cho super ball từ đó đến nay chưa ai qua mặt nổi. Đang chờ xem phim Godmother JLO đóng.

https://youtu.be/pILCn6VO_RU
Hay nhất là mang cờ Puerto rico không quên nguồn cội.

Mong có ngày nào cô gái Việt cùng con gái hát Super Ball như J Lo: mang áo dài khoác Biểu tượng của Người Việt Hải Ngoại  (up)
EDITED: 3 Feb 2020 21:12 by VIETHAI
From: A3 5 Feb 2020 05:41
To: Viethai 53 of 56
quote: Viethai
Hôm qua Bấm G một phát ra J LO biết được thuở xưa chỉ chen chân vô hát background cho Janet Jackson rồi thành tài tử điện ảnh, rồi qua mặt luôn sư phụ Janet chứng minh cho cả thế giới thấy tui cũng hát cũng chơi nhạc như ai ... (up2) , năm nay phải nói là 5 bó mà quá super đúng cho super ball từ đó đến nay chưa ai qua mặt nổi. Đang chờ xem phim Godmother JLO đóng.

https://youtu.be/pILCn6VO_RU
Hay nhất là mang cờ Puerto rico không quên nguồn cội.

Mong có ngày nào cô gái Việt cùng con gái hát Super Ball như J Lo: mang áo dài khoác Biểu tượng của Người Việt Hải Ngoại  (up)Bộ anh không thấy cái phối cảnh trong bản nhạc JLO hát trong hôm Super Bowl có nét chống lại thần tượng của anh à ? :)

From: TiVi 5 Feb 2020 08:35
To: A3 54 of 56
anh 500 đâu còn care đến dân ... Puerto Rico nữa, sau khi dân khám phá ra cái kho hàng [nước uống, đồ dùng ....] mà tụi chính quyền DemoRat ở đó dấu và đổ thừa cho anh 500 chưa bao giờ viện trợ :)


Tối qua nhìn mặt em Nancy là thấy Independent sẽ thêm lá phiếu cho anh 500 tháng 11 này rồi, nhất là sau khi ẻm xé tờ giấy on national tv :P
From: WNY (PATHFINDER) 5 Feb 2020 09:25
To: TiVi 55 of 56
Quote: 
nhất là sau khi ẻm xé tờ giấy on national tv

Cái này kêu là giận quá mất khôn/làm mất hình tượng !!!! Ũa mà có hình tượng đâu mà mất huh ???? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

From: Viethai 5 Feb 2020 11:07
To: A3 56 of 56
Mình hem có ai thần tượng thích chơi không thích đi chỗ khác -;)