WIFI camera

From: aha25 Jan 12:21
To: khongnho (MAIHOILONG) 2 of 3
anh nhận được chưa? amazon họ cancelled order của em sáng nay, due to technicall problem   >.<

một email khác amazon nói là "the seller of your order is no longer active on the Amazon.com marketplace"
From: khongnho (MAIHOILONG)25 Jan 17:31
To: aha 3 of 3
Của tôi cũng bị như vậy.