Purr Elise

From: Saoxa16 Jan 15:03
To: Meoww 1 of 2
Không hề biết là Meow biết hưởng thụ như vậy 

From: Meoww16 Jan 18:59
To: Saoxa 2 of 2
Meow

Con mèo này bị ... điếc hoặc phê thuốc lắc chứ hưởng thụ gì hả đại ca?

 ;-)

Meow