Của hiếm :-)

From: Dama22 Jan 12:27
To: ALL1 of 9
Image may contain: text
From: TiVi22 Jan 12:39
To: Dama 2 of 9
Câu nói hay nhất cuối năm con .. heo :P
From: Dungt22 Jan 12:42
To: TiVi 3 of 9
Trọng Lú nói xong bị trời đè liền, nghe nói thở không nổi.
From: TiVi22 Jan 13:17
To: Dungt 4 of 9
Vậy hả ? Thấy để ngày 20 tháng 1 năm 2020?
EDITED: 22 Jan 13:17 by TIVI
From: Vivivo22 Jan 13:58
To: Dama 5 of 9
Anh Chou vào confirm cho em út biết nè
From: Vietvan22 Jan 14:07
To: ALL6 of 9
From: Dama22 Jan 14:28
To: Vietvan 7 of 9
 (thanks)  (wave)
From: 3Some22 Jan 14:45
To: Dama 8 of 9
Lù Trọng Thắng nói câu nào câu nấy nghe cũng chí lý hết. Bị bón mà nghe đồng chí ấy nói sặc cười là ra hết
From: xdle27 Jan 17:01
To: Dama 9 of 9
Con gì cũng vậy - Trước khi chết quằn quại một hai cái  :-D