MÙA XUÂN NÓI CHUYỆN VÕ THUẬT

From: Saoxa28 Jan 08:33
To: Ryson (CANGO) 4 of 4
Cái vụ vận công mất của quí này ...chắc tưởng tượng quá hà .  Thấy năm con Tí ...nên nghĩ ra món võ công làm cho củ quý như con Tí .  :)  

Nhưng mà cám ơn anh đã post