Có đẹp gì đâu ?

From: Kcl22 Apr 2020 04:46
To: ALL1 of 5
Đinh Phối có đẹp gì đâu ? Tiêu ma một huyền thoại?

Ting Pei, người tình của Lý Tiểu Long, trong dịp ỷ niệm 30 năm ngày mất của võ sĩ huyền thoại /// AFP
EDITED: 22 Apr 2020 09:26 by KCL
From: Vanjames22 Apr 2020 07:23
To: Kcl 2 of 5
Em mê Khả Tú!

Thank you

VJ
From: TK (TKIET)22 Apr 2020 08:29
To: Kcl 3 of 5
có thể có chỗ đẹp sao bác ? :B
From: Dama22 Apr 2020 08:41
To: TK (TKIET) 4 of 5
vậy là chưa hiểu "tâm tư" của bác rồi  (haha)
From: Ltm22 Apr 2020 09:05
To: Dama 5 of 5
Ha ha ....trái tim luôn mãi 20!  (up)