2 Tyson

From: Kcl 1 Jun 2020 08:44
To: ALL1 of 1
2 Ông Tyson nầy đòi đánh nhau . 1 ông 50 tuổi, 1 ông 31 tuổi .

Dillian Whyte (trái) khuyên đàn anh Mike Tyson xem lại quyết định trở lại vì có thể chết trên sàn đấu /// Chụp màn hình