$8 - Leather Ratchet Dress Belt

From: AlphaTrio28 Aug 07:55
To: ALL1 of 3
$8 - DWTS Mens Belts Leather Ratchet Dress Belt for Men with Slide Click Buckle Adjustable Trim to Fit
Coupon code 60U95ZLC
https://www.amazon.com/gp/product/B07V8J2G64/?tag=vcf4ever09-20A few different styles to choose from.
From: Meoww28 Aug 09:10
To: AlphaTrio 2 of 3
 (up)  (thanks)
From: Mì Ăn Liền (MYANLIEN) 4 Sep 11:37
To: AlphaTrio 3 of 3
Mấy cái belts này có thể chia ra làm 2 loại:
* 1 miếng: một mặt láng, một mặt nhám, là da bò chính phẩm liền miếng, thuộc kỹ, xài bền.
* 2 miếng: hai mặt láng, hai màu khác nhau, có đường may viền hai bên mép. Loại này thứ phẩm tận dụng, xài một thời gian da bị nhăn, đường chỉ bị đứt thì hai lớp tách ra làm hai như rắn hả miệng.

Walmart đang bán cả hai loại giá từ $7 - $10/ sợi. Loại 1 miếng made in Vietnam, loại 2 miếng made in China.