Xalonist

From: ibuc 4 Sep 2020 18:47
To: Chouprincess 19 of 20
... bửa ni thứ sáu đi ăn trưa với mấy đứa trong hảng và bị 
dụ nghe nhac trong xe:
- một điếu
- em tên thật là em tên thiên lí 

nghe xong hết biết luôn ...  B)
 
From: Okidoki7 6 Sep 2020 07:14
To: Chouprincess 20 of 20
Oki tưởng hột vịt lộn xào me là món ăn dọn sẳn chứ. (thanks)