$13.99 - USB-C to 4K HDMI 4-in-1 Hub

From: AlphaTrio 9 Sep 13:53
To: ALL1 of 7
$13.99 - USB C to 4K HDMI VGA Adapter CLDAY 4-in-1 Hub USB 3.0 OTG Charging Power PD Port Compatible for MacBook Pro/Dell XPS/Samsung Galaxy
Coupon code N4FFDQ8I
https://www.amazon.com/gp/product/B07L92P2W2/?tag=vcf4ever09-20
 

According to manual, this adapter does support Samsung DeX
 
From: Nhaclinhsan12 Sep 12:18
To: AlphaTrio 2 of 7
Tuần trước bà xã rinh một cái giống như vậy (nhưng DELL branch name) từ trong hãng về đưa cho tui xài . 
Thấy là tui khoái chí rồi :-) . Cái này nhõ và tiện lợi .   
From: Hồ Răng Ham (HRH)12 Sep 13:32
To: Nhaclinhsan 3 of 7
Có model hay DPN cho em xin với
From: AlphaTrio12 Sep 13:38
To: Hồ Răng Ham (HRH) 4 of 7
Dell USB-C Mobile Adapter - DA300
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-usb-c-mobile-adapter-da300/apd/470-acwn/networkingInterfaces
  • USB-A
  • 1 x USB-C
  • 1 x display / video - HDMI
  • 1 x display / video - VGA
  • 1 x display / video - DisplayPort
  • 1 x network - Ethernet 1000 - RJ-45

From: Daucula12 Sep 16:50
To: AlphaTrio 5 of 7
Wa' rẺ, hÀNG vỀ rỒI, nhƯng 2 VIDEO port ghim vÀO 2 Monitors thÌ chÚNG díplay giỐNG hỆT nhau nha, khÔNG "ếxtend" ĐỰOC
From: Nhaclinhsan14 Sep 07:25
To: Hồ Răng Ham (HRH) 6 of 7
Đây nè: DELL Model DA200 JF13J
From: Hồ Răng Ham (HRH)14 Sep 07:36
To: Nhaclinhsan 7 of 7
Ca'm o+n ANh, đe^? đi ti`m xin 1 ca'i :)