Amazon matter

From: Viethai 9 Sep 17:44
To: ALL1 of 12
From: TK (TKIET) 9 Sep 18:12
To: Viethai 2 of 12
Sao anh lại post trong folder này?
From: Viethai 9 Sep 18:40
To: TK (TKIET) 3 of 12
Vì nó matter -;)
From: Vivivo 9 Sep 19:10
To: Viethai 4 of 12
folder đại hạ giá
From: Viethai 9 Sep 19:48
To: Vivivo 5 of 12
100% discount vì Black Live Matter

https://youtu.be/awaTCEkpdpc
EDITED: 9 Sep 19:51 by VIETHAI
From: Vivivo 9 Sep 20:02
To: Viethai 6 of 12
Phải chi message đầu anh viết rõ ra cho mọi nguòi hiểu ý anh là gì. 
EDITED: 9 Sep 20:02 by VIVIVO
From: TK (TKIET) 9 Sep 21:22
To: Viethai 7 of 12
Anh nói dị thì bó tay anh rồi :-)
From: TL1970 (THANGLE03200)10 Sep 06:20
To: TK (TKIET) 8 of 12
Amazon matter mà lại đưa vô mục đại hạ giá
From: Dama10 Sep 07:41
To: ALL9 of 12
giống năm 1975  (haha)
From: Dama10 Sep 07:43
To: Vivivo 10 of 12
chờ Black Friday  (wave)
From: Vivivo10 Sep 08:28
To: Dama 11 of 12
Sợ vãi linh hồn nên năm nay Target, Best buy, walmart... cancel black friday
From: Dama10 Sep 08:54
To: Vivivo 12 of 12
mình mà còn nghĩ ra thi họ phải nghĩ trước mình chứ  (haha)