Ai đây ?

From: Kcl12 Sep 04:37
To: ALL1 of 4
Cao 1.88m, nặng 175kg,

Hồi phục từ COVID-19, Gã khổng lồ xanh của Iran tuyên chiến với... cả thế giới - Ảnh 3.
From: Videonic12 Sep 09:32
To: ALL2 of 4
Hông biết là thằng cóc cắn nào và hông cần biết làm gì.
EDITED: 12 Sep 09:33 by VIDEONIC
From: A312 Sep 13:15
To: Videonic 3 of 4
quote: Videonic
Hông biết là thằng cóc cắn nào và hông cần biết làm gì.Hắn to như cái thùng phuy mà mặc quần "bó chả" nữa mới tếu chứ :)
 

From: TiVi12 Sep 14:31
To: Videonic 4 of 4