THE SMART GIMBAL (WITH STABILIZER) $12.99

From: Doandu18 Sep 10:39
To: ALL1 of 13
:(
EDITED: 18 Sep 12:26 by DOANDU
From: TiVi18 Sep 10:50
To: Doandu 2 of 13
khi na`o no' ... ship thi` cho review nhe Du+. :P
From: Doandu18 Sep 10:52
To: TiVi 3 of 13
Ka ka yeah, mấy lần em mua bên đó đều nhận được hàng.
From: TiVi18 Sep 10:54
To: Doandu 4 of 13
(up)
From: Daucula18 Sep 11:20
To: Doandu 5 of 13
GImbal nhỏ này, anh có cay FEIYU G4 xài ngon lành lắm, nhưng cai nay co 12 tì, anh joint với em cho có bạn.

Ỏder xong anh sẽ quên vì quen theo dỡi trong vài ngày thôi (Âmzon Prime) nên quá lâu thì quên mất, nếu nó về thì còn ngạc nhiên á ...
Nếu có phài dípute thì hú anh nha, thnằg này không choi PayPal, nhưng credit cảd đủ lấy $ về rồi nếu nó khong ship.

Cám ơn em
From: Anhtrung18 Sep 11:26
To: Daucula 6 of 13
Doandu, anh Dau dispute đi: https://www.scamdoc.com/view/341758
From: TiVi18 Sep 11:44
To: Anhtrung 7 of 13
mấy loại scam fake companies này đầy trên FB ... dek thấy FB warning fart check gì hết ... con bà nó :)  chắc phải đi hỏi anh Thái gì đó quá :D
From: Anhtrung18 Sep 11:56
To: TiVi 8 of 13
Hỏi facebook fart check photo Biden hông đeo mask trong cái video nó fart-checked vụ CBS news - Latinos Florida rồi.  Hông biết facebook sẽ fart hay sẽ check đây.
From: Doandu18 Sep 12:22
To: Daucula 9 of 13
Ko biết chắc phải scam ko, thôi cancel nha anh Dầu. Sorry.
From: Daucula18 Sep 12:36
To: Doandu 10 of 13
Lms sao cancel?
Cais link em removed mat roi
EDITED: 18 Sep 12:37 by DAUCULA
From: Doandu18 Sep 12:59
To: Daucula 11 of 13
Em disputed nó từ Chase rồi anh. :(
From: Daucula18 Sep 13:27
To: Doandu 12 of 13
ANh dung Capital One, CaOne khong chap nhan dípute khi trânsaction con dang pending, phai doi no chảge xong thi dispute duoc
Em PM cho anh cai link tro lai de anh co cai noi chuyen voi CapOne

Cam on em
From: Doandu18 Sep 13:57
To: Daucula 13 of 13