Nest thermostat $144

From: Dongxanh 5 Feb 16:19
To: thím_Hương (HUONG9999) 2 of 8
Cái này xài rất sướng - nó  cần wifi - DX đang xài 
From: thím_Hương (HUONG9999) 5 Feb 16:23
To: Dongxanh 3 of 8
Lúc nó mới ra là $250, bây giờ xuống giá nhiều rồi . Ở nhà em thì xài cái Honeywell wifi có thể điều khiển bằng app nên em chưa mua, khi nào nó đi bán muối em sẽ mua cái này .
From: Ai mà biết (SNOOPY) 5 Feb 20:06
To: thím_Hương (HUONG9999) 4 of 8
Mai chiều sẽ bị hacker vô mở thiệt nóng summer time, lạnh winter time kaka
From: KissNRun (CUADONG) 5 Feb 20:57
To: thím_Hương (HUONG9999) 5 of 8
Cua đang xài Nest Learning Thermostat 3rd Gen in stainless steel. So far thì rất happy với nó
Hình như lúc trước mua $179
From: Langchaca15 Feb 13:07
To: thím_Hương (HUONG9999) 6 of 8
Trể chuyến đò
From: thím_Hương (HUONG9999)15 Feb 13:08
To: Langchaca 7 of 8
Phải nói là quá trễ  :-)  :-)
From: Saoxa18 Feb 13:51
To: thím_Hương (HUONG9999) 8 of 8
Mình xài cái này gần 10 năm rồi....vẫn còn rất tốt.  Recommend cho ACE.