Sofa $207 - Amazon

From: thím_Hương (HUONG9999)11 Feb 12:46
To: ALL1 of 3
From: Okidoki712 Feb 08:54
To: thím_Hương (HUONG9999) 2 of 3
Chuẩn bị mua để so fa so good hả thím Hương ?
From: banban12 Feb 09:38
To: thím_Hương (HUONG9999) 3 of 3
LOL... năm mới tậu sofa mới, chuẩn bị ngủ sofa dài hạn luôn hả em?   lol