Creative Sound Blaster K3+ USB Powered 2 Channel Digital Mixer

From: Viethai28 Oct 2021 11:38
To: TiVi 224 of 225
Có phải các ca sĩ mới hay hát chữ “x “ tạo e cho trước vần tr “ như : trước, trong …và cả vần “ ch “ nữa
EDITED: 28 Oct 2021 11:53 by VIETHAI
From: Viethai28 Oct 2021 11:40
To: Viethai 225 of 225
Thời Bảo Yến nhã phương thì lại hát cho ra tr ám Huệ mới hay: Xét ra thời gian đó dân miền nam quá chán nghe âm hát giã Bắc kỳ -;)