Tim máy in AIO laser

From: Dama 3 Mar 2021 06:40
To: Hồ Răng Ham (HRH) 2 of 3
Mấy tháng trước có hỏi anh em, ...anh Okidoki giới thiệu cái này, rẻ và rất tôt, B&W 

https://www.vcfboard.com/forum/index.php?webtag=VCF&msg=102935.23 

 (wave)
From: Hồ Răng Ham (HRH) 7 Mar 2021 19:57
To: Dama 3 of 3
 (thanks) đại ca