Giới thiệu lò nướng than

From: 4Tees12 Mar 19:40
To: Chảnh Cô Nương (CHANHCONUONG) 2 of 3
Em mua về xài thử chưa cho feedback với.
From: Chảnh Cô Nương (CHANHCONUONG)13 Mar 03:09
To: 4Tees 3 of 3
Dạ rồi. Em bỏ lên đây vì em lấy vcf tag, để gởi link cho bạn.

Em thích vì gọn, nhẹ. Vừa lớn, mỗi lần nướng được 10 xiên thịt.