Tìm wireless printer

From: CuDop (Y3U3MTHP)20 Mar 11:46
To: ALL1 of 3
 cái  lexmark x6650 ở nhà hôm nay bị hư rồi nên cudop muốn cái nào all in one wireless printer nào đẹp rẽ bền, anh chị nào có deal nao good cho em xin. :D
From: Mdoan20 Mar 19:06
To: CuDop (Y3U3MTHP) 2 of 3
From: CuDop (Y3U3MTHP)20 Mar 19:32
To: Mdoan 3 of 3
thanks anh