7.0 cu ft Chest Freezer - $149 reg. $220

From: BUFFALO (DAUCULA)29 Mar 2021 20:11
To: Ganoi (GANOL) 2 of 3
Quá rẻ luôn, nhưng mua thêm để làm gì ??? 
From: Ganoi (GANOL)29 Mar 2021 20:18
To: BUFFALO (DAUCULA) 3 of 3
em mua thêm để quăng đi cái cũ đã xài hơn 12 năm ...mặc dù vẫn còn work. Mai chở ra Goodwill donate cái cũ vì cái mới  ...nhìn mới quá :D