Tích trữ giấy cho pandemic

From: Tranky 9 Apr 05:49
To: ALL1 of 4
ACE nào thích thì lượm lẹ nhe!
Sam's club đang clearance 2-ply paper towels. Dirt cheap! 10$/ thùng 3000sqft. Warehouse only.
Tuy không mềm mại như Bounty nhưng chỉ 1/6 cost.
From: Dama 9 Apr 05:51
To: Tranky 2 of 4
 (thanks)
From: Vivivo 9 Apr 11:17
To: Tranky 3 of 4
sams club warehouse là sao anh, có khác với sams club thường lhoong, em send cho vợ, vợ em hỏi có order online được không?
EDITED: 9 Apr 11:20 by VIVIVO
From: TiVi 9 Apr 12:50
To: Vivivo 4 of 4
Giá online khác với local store ... giá anh Tranky posted là ... in store price đó