T-mobile: Free Samsung Galaxy A32

From: Ryson (CANGO)19 Apr 14:56
To: ALL1 of 1
Thấy coi bộ có lý, đổi bất cứ cái phone cùi bắp nào đang chạy lấy cái phone Samsung 6.7", lại có 5G nữa. Dĩ nhiên cho ai không đua đòi phone xịn thôi nhe  ;-)