SamsClub.com/Get45

From: Tranky22 Apr 18:26
To: ALL1 of 7
SamsClub.com/Get45
https://www.samsclub.com/content/join-45-get-45
EDITED: 24 Apr 09:41 by TRANKY
From: WNY (PATHFINDER)22 Apr 18:49
To: ALL2 of 7
 (up2)  (up)
From: 4Tees23 Apr 13:40
To: Tranky 3 of 7
Is it legit?  Hay bỏ email vào thì bị spam emails thôi còn 0 được promo code gì hết?  
From: Hồ Răng Ham (HRH)23 Apr 13:50
To: 4Tees 4 of 7
 (rotfl)  (rotfl)  (rotfl)
From: Lovecisco23 Apr 14:13
To: 4Tees 5 of 7
Cái này năm nào cũng có hết
From: Dungt23 Apr 18:47
To: Lovecisco 6 of 7
Kinh nghiệm là năm nay mở account tên mình đừng để vợ join chung thì năm sau thì sẽ mở account mới tên của vợ.  Cứ vậy là có free membership Samsclub dài dài . 
From: Mdoan24 Apr 09:19
To: Dungt 7 of 7
Time for another new email account...Account cu?a mi`nh ẽxpires in May (up2)