Xin Costco Coupon

From: Ngoquyen1 2 May 09:18
To: ALL1 of 7
Costco có gởi coupon "$100 off $500" vào 4/22/2021 (hết hạn 5/7/202) cho 1 số selected Costco members tới registered email. Nếu ACE nào nhận được nhưng không cần xài, xin pm cho. Thanks.

https://photos.app.goo.gl/WinC1gw7gjy59MMh6

 
EDITED: 2 May 09:19 by NGOQUYEN1
From: 4Tees 2 May 12:59
To: Ngoquyen1 2 of 7
Làm mình phải chạy vào email moi thùng rác coi có overlooked cái email mà quăng mất $100 0 nhưng 0 thấy.

Mổi ngày nhận khoảng 50 cái spam emails của nhiều nơi cho nên 0 nhớ có thấy nó 0 nửa.  
From: Chảnh Cô Nương (CHANHCONUONG) 2 May 22:28
To: 4Tees 3 of 7
Em cũng vào xem, ngày nào cũng gởi, chỉ có ngày 22 là không gởi. Nguyên tháng 4 đều có mail costco mỗi ngày hahaha
From: Ngoquyen1 3 May 10:53
To: 4Tees 4 of 7
Chỉ một số người được lựa chọn nhận $100 coupon, chớ Costco không gởi cho hết tất cà Costco members. NQ1 xài Costco Business Executive Membership nhưng vẫn không có được coupon. 

Select Costco Members only
1-Time Use Coupon Code Valid for $100 Off Online Purchases $500+Coupon Code is Emailed to Eligible Costco Customers.

 
From: 4Tees 3 May 12:02
To: Ngoquyen1 5 of 7
Mình cũng có Executvie membership mà hình như 0 được họ cho coupon.  Nếu có thì mình sẽ dùng đi mua cái treadmill mới!  
From: Onetnns31 May 17:14
To: ALL6 of 7
From: Hồ Răng Ham (HRH) 1 Jun 09:07
To: Onetnns 7 of 7
Hôm nay mới thấy uổng quá xá