Xfinity internet deal $30/mth

From: Ryson (CANGO)11 May 21:05
To: ALL2 of 5
Ở San Jose thì nó tính $50 tháng thì cũng not bad. Cám ơn nhiều, Cua.
From: KissNRun (CUADONG)11 May 21:55
To: Ryson (CANGO) 3 of 5
Em đang trả $58.xx lượm được deal này save được gần 50% and double speed
From: icon (NICO)15 Jun 16:47
To: KissNRun (CUADONG) 4 of 5
Trả bằng giá và được 4x speeds. Rất cám ơn.
From: KissNRun (CUADONG)15 Jun 21:32
To: icon (NICO) 5 of 5
Vẫn còn deal ?