Tìm deal cho HDD

From: Thusinh12 May 08:36
To: ALL1 of 9
Tìm deal cho HDD.

Hi , mấy anh chị có khỏe không ? thusinh deal cho HDD để collect about 400TB storage . Thanks
From: WNY (PATHFINDER)12 May 11:05
To: Thusinh 2 of 9
From: TiVi12 May 11:59
To: Thusinh 3 of 9
400 TB ? ... :O
From: chantrau12 May 14:57
To: Thusinh 4 of 9
có typo ko? 400tb nhieu lắm á :)
From: Thusinh12 May 15:32
To: chantrau 5 of 9
. 400tb đó anh
From: chantrau12 May 19:29
To: Thusinh 6 of 9
darn, neu dị bro spec out 1 cái enterprise nas đi

bro làm gì mà storage dữ dị ?
From: Thusinh13 May 06:36
To: chantrau 7 of 9
Em mua external HDD rồi anh 12tb ở bestbuy x 10 cái . Plus 6tb external here and there
Tổng cộng 150tb .trung bình $23 cho 1tb

Nếu A có rẻ hơn thì chỉ em với

Em làm chuyện mờ ám .... kkkk
From: chantrau13 May 16:20
To: Thusinh 8 of 9
hihi, neu mo*? hang thi` hire Bom vo^ la`m pha cafe hay la`m janitor cho :)
From: Thusinh14 May 13:14
To: chantrau 9 of 9
sao tra? lu*o*ng no^?i đa^y ?