Drone

From: Hongthatcong 2 Jun 12:02
To: ALL1 of 65
From: Doandu 2 Jun 12:07
To: Hongthatcong 2 of 65
Clicked. Thanks HTC
EDITED: 2 Jun 12:09 by DOANDU
From: Hongthatcong 2 Jun 12:10
To: Doandu 3 of 65
Order Summary
Item(s) Subtotal:
$189.99
Shipping & Handling:
$0.00
781PICA9:
-$148.19
Total before tax:
$41.80
Estimated tax to be collected:
$3.61
Grand Total:
$45.41
From: Hongthatcong 2 Jun 12:14
To: Doandu 4 of 65
con ca'i 4k
https://www.amazon.com/HR-Brushless-Quadcopter-Beginners-Transmission/dp/B08J7N7SZ1/ref=sr_1_1?tag=vcf4ever09-20&dchild=1&keywords=HR+Drone+with+Brushless+Motor,Foldable+Drones+with+4K+FHD+Camera+Live+Video+and+GPS+Return+Home,RC+Quadcopter+for+Adults+and+Beginners,Altitude+Hold,Follow+Me,5G+WiFi+FPV+Transmission,Advanced+Selfie&qid=1622661199&sr=8-1

Order Summary

Items: $199.00
Shipping & handling: $0.00
65BGWE47: -$129.35
 
Total before tax: $69.65
Estimated tax to be collected: $6.01

Order total: $75.66

DD htc khong biet 4k 1080 p ra pic khac nhau ra sao?
From: Hongthatcong 2 Jun 12:15
To: Doandu 5 of 65
Bro,
do^? qua 4k KHONG? the^m 20 ti`
From: BUFFALO (DAUCULA) 2 Jun 12:25
To: Hongthatcong 6 of 65
Mua cai 4K đi em. Tuy nhiên 1080P cũng dã ngon lành lắm rồi, quality 1080 vượt xa Blueray disk và tiện cho việc làm video cho Youtube, hoặc lam2 clip nền cho Karaoke.  4K thì cần phải có computer với graphic cảd và monitor "chiến đấu" mới chạy nổi, nhưng em vẫn có thề down grade video từ 4K xuống 1080 được

Edit: ANh mua thêm cái 4K, kệ nó, mai mốt cho nó bay tùm lum trước nhà cho dzui ... KKK
EDITED: 2 Jun 12:28 by DAUCULA
From: Doandu 2 Jun 12:26
To: Hongthatcong 7 of 65
N đặt mua cả hai rồi, 4K - better resolution.
From: Hongthatcong 2 Jun 12:30
To: BUFFALO (DAUCULA) 8 of 65
thanks Anh, em click 4k , cancel order 1080p
From: TiVi 2 Jun 12:39
To: BUFFALO (DAUCULA) 9 of 65
em clicked cái $45  1080p về vọc chơi :P
From: Videonic 2 Jun 12:48
To: TiVi 10 of 65
Anh hông click cái nào hết, kekeke
From: Hongthatcong 2 Jun 13:12
To: BUFFALO (DAUCULA) 11 of 65
anh Dau check PM
From: TiVi 2 Jun 13:13
To: Videonic 12 of 65
chít xong rồi .. bữa nào hẹn gặp cafe ăn phở nhe anh, khi nào anh rãnh, tẽxt em đi nhe :)
From: Videonic 2 Jun 15:22
To: TiVi 13 of 65
Fri, sat off
From: TiVi 2 Jun 15:40
To: Videonic 14 of 65
Đã vậy .. sẽ text/call anh
From: OpLa 2 Jun 16:31
To: Hongthatcong 15 of 65
Clicked gòi, mua làm quà.  Sao không thấy con ni nặng bao nhiêu, biết để register? License phải đứng tên người lớn hay con nít đứng cũng được ?
From: BUFFALO (DAUCULA) 2 Jun 17:01
To: OpLa 16 of 65
Chắc chắn nó nặng hơn 149 grams rồi em, và như thê phải register cho hợp lệ.
Muốn cho cháu chơi thì em (là nỏiỏi register) phải có mặt. Trẻ con không hiểu gì về các luật lệ dể tự làm registyration.
Qua ben phòng học, anh có 1 cái thread nói về drone, và registration online mất 5 tì, đọc luật chừng 5 phút thôi
From: BUFFALO (DAUCULA) 2 Jun 17:39
To: Hongthatcong 17 of 65
Got it cán ơn em anh sẽ thử.
Trong folder phòng học, anh có 1 thread đang viết dở dáng về drone, trong đó mesages #2 anh có cái link đểvoo FAA register lấy cái licence to fly (cho rểcatipn only, nó commercial), register tốn $5 và license giá ỷoj 3 năm. Sau đó họ sex hỏi option:
1. Có miopns lấy cái plastic license nhiw ID card hay không?
2- Có lấy label hay không?
Cứ trả lời NO cho các option này vì phải trả thêm tiền ko cân thiết. Print cái electronic license mà FAA attach sau khi take là được rôi.
Label thì mình tự viết cái license # vào giấy rồi dán cài con drone cũng xong, cần gì mua
From: TiVi 2 Jun 17:51
To: BUFFALO (DAUCULA) 18 of 65
khi nào con drone 1080p này về sẽ hỏi anh cách .... bay :D
Message 103756.19 was deleted
From: Chihainep 2 Jun 21:08
To: TiVi 20 of 65
Em cũng đã mua. Chưa biết cho bay.  :-P