Nói lái, nói xuôi ngược

From: Dama10 Jul 15:25
To: ALL1 of 5

- Nghệ sĩ tránh ăn cá kho vì sợ khó ca.

- Người gian không thích sấm, người dâm không thích sáng.

- Làm dấm thì chua mà làm chúa thì dâm.

- Người nhiều mộng vào đời để rồi mời nhiều người vào động....

- Nhà vua khi ngồi trên ngai là khi ngài trên ngôi.

- Không nên giỡn quá lố trong ngày giỗ quá lớn.

- Có những người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỹ.

- Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang.

- Da nhăn thì kéo, da nhéo thì căng.

- Ở VN tham nhũng sống trên thảm nhung và mọi người giành nhau làm giàu nhanh.

- Cây sầu đông mọc ở đồng sâu hay ở đầu sông.

- Say để đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa nhờ say.

- Chơi hụi thì chết Chơi hết thì trụi.

- Người lao động bao giờ cũng thiệt thòi so với người linh động, thí dụ như:

- Người lao động cầu kinh còn người linh động cầu cao.

- Người lao động làm lính còn người linh động làm láo.

- Người lao động hay bịnh còn người linh động hay bạo.

- Người lao động cầm đinh còn người linh động cầm đao.

- Tình em theo đám mây đen vì mình em theo đám Tây đen.

- Không phải ăn cơm chay là thành thiền và ăn cơm chiên là thành thày.

- Người già ngồi câu còn người giầu ngồi ca.

- Nhiều người năng làm việc thiện mà không thiên làm việc nặng.

- Cái gì thẳng thì không cong còn cái gì thỏng thì không căng.

- Tình chan chứa là tình chưa chán.

- Nhiều cô gái ngây thơ ôm mộng ban đầu để rồi ôm bầu đang mộng.

- Từ đâu có chữ đầu tư?

- Đàn ông có người trên răng dưới dế và có người trên dê dưới rắn.

- Thà ăn cháo với muối còn hơn ăn chuối với máu.

- Điếc không sợ súng mà Đúng không sợ xiết.

- Người có lông mép thường có mông lép.

- Có nhiều người Mỹ lai gốc Á hơn người Mã Lai gốc Ý.

- Vợ chồng vô sinh khi vợ đã tắt đường kinh hay chồng đã cắt đường tinh

- Thầy tu thù Tây vì thằng Tây giết thầy tăng.

- Chuyện đau lòng nghĩ đến lại long đầu.

- Tâm không đầy như Tây không Đầm.

- Củ không đứng vì cứng không đủ

- Người Bắc nói "đang đi trên đường" thì người Nam nói "đương đi trên đàng"

- Người Bắc nói "hợp nhãn" thì người Nam nói "hạp nhỡn"

- Người đầy bạo tính thích người tình bạo đấy.

- Người bí ẩn thường có ý bẩn

- Có thánh tâm thì không có tánh thâm

- Lời tạ từ của lính trong lời tự tình của lá

- Dù chết không tấm hình nhưng tình không chấm hết.
 

(Sưu tầm trên mạng)

From: Ltm10 Jul 15:50
To: Dama 2 of 5
Có nhiều câu té ghế!  (haha)  (haha)  (haha)
From: TiVi10 Jul 16:10
To: Dama thím_Hương (HUONG9999) 3 of 5
(up)
From: Thusinh13 Jul 07:32
To: Dama 4 of 5
. thằng Tuấn nó hay nói . Tối nó hay nứng
From: TheMouse11 Aug 15:53
To: Dama 5 of 5
Hahaha.... tiếu lâm thiệt!