Residential Natural Gas Tankless Water Heater

From: BUFFALO (DAUCULA) 3 Aug 17:26
To: Ltm 10 of 16
Em khuyên cụ ấy làm gì !!!  ;-)  ;-)  ;-)
2 con khỉ già thì cần gì nước nóng với nước lạnh để tắm, anh có thấy khỉ tắm bao giờ đâu, chỉ cần con nọ ngồi gỡ ghẻ cho con kia là sạch ngay thôi ...  (tearsofjoy)  (tearsofjoy)  (tearsofjoy)  (tearsofjoy)  (tearsofjoy)  (tearsofjoy)
From: Lunxit 3 Aug 17:55
To: BUFFALO (DAUCULA) 11 of 16
 (tearsofjoy)  (tearsofjoy)  (tearsofjoy)
From: 3Phi (VOSAC) 6 Aug 16:54
To: Ltm 12 of 16
kkk A Minh .. mất điện bình gas thường vẫn work hả anh???
EDITED: 6 Aug 16:55 by VOSAC
From: Videonic 6 Aug 17:19
To: 3Phi (VOSAC) 13 of 16
Yes,
From: Ltm 6 Aug 20:30
To: 3Phi (VOSAC) 14 of 16
Why not em? cái pilot light vẫn cứ cháy...và burner sẽ on khi nhiệt độ mình set reach the setting. 
From: Laoanmay 6 Aug 21:09
To: Ltm 15 of 16
Cũng tuỳ thôi anh bây giờ cũng có loại Sài điện để pilot khi tank nước đã đủ độ nóng thì lửa tắt
From: Videonic 7 Aug 06:15
To: Laoanmay 16 of 16
Nhưng nước nóng vẫn còn trong tank thì nó vẫn ra nước nóng