Residential Natural Gas Tankless Water Heater

From: Lunxit 3 Aug 17:55
To: BUFFALO (DAUCULA) 11 of 16
 (tearsofjoy)  (tearsofjoy)  (tearsofjoy)
From: 3Phi (VOSAC) 6 Aug 16:54
To: Ltm 12 of 16
kkk A Minh .. mất điện bình gas thường vẫn work hả anh???
EDITED: 6 Aug 16:55 by VOSAC
From: Videonic 6 Aug 17:19
To: 3Phi (VOSAC) 13 of 16
Yes,
From: Ltm 6 Aug 20:30
To: 3Phi (VOSAC) 14 of 16
Why not em? cái pilot light vẫn cứ cháy...và burner sẽ on khi nhiệt độ mình set reach the setting. 
From: Laoanmay 6 Aug 21:09
To: Ltm 15 of 16
Cũng tuỳ thôi anh bây giờ cũng có loại Sài điện để pilot khi tank nước đã đủ độ nóng thì lửa tắt
From: Videonic 7 Aug 06:15
To: Laoanmay 16 of 16
Nhưng nước nóng vẫn còn trong tank thì nó vẫn ra nước nóng