Phan Thanh Giản và vụ án ‘Phan Lâm mãi quốc, triều đình khí dân’

From: Mì Ăn Liền (MYANLIEN)12 Aug 14:09
To: thím_Hương (HUONG9999) 5 of 12
Đúng rồi!

Khi: là lừa dối, coi thường.
Khí: là vứt bỏ.
 
From: thím_Hương (HUONG9999)12 Aug 14:19
To: Mì Ăn Liền (MYANLIEN) 6 of 12
hồi xưa đọc chuyện hay thấy câu "tôi nói khí không phải..." chẳng hiểu gì cả, bây giờ hiểu rồi  :-)
From: Hồ Răng Ham (HRH)12 Aug 14:40
To: thím_Hương (HUONG9999) 7 of 12
Hồi nhỏ ưa nói “đồ cái thằng khí” 40 năm sau hôm nay mới hiểu kkkkkk
From: thím_Hương (HUONG9999)12 Aug 14:44
To: Hồ Răng Ham (HRH) 8 of 12
 lol  lol  lol  lol

gặp gái mà nói anh ơi cho xin chút khí thì giải thích làm sao kkk
From: Dama12 Aug 16:54
To: thím_Hương (HUONG9999) 9 of 12
là xin chút "đồ bỏ đi" đó mà  (haha)
From: TiVi13 Aug 05:53
To: thím_Hương (HUONG9999) 10 of 12
Tức khí ... là nghĩa gì :)
From: thím_Hương (HUONG9999)13 Aug 06:35
To: TiVi 11 of 12
Nghĩa là thò tay xuống tự bóp đi ha kkkk
From: TiVi13 Aug 08:43
To: thím_Hương (HUONG9999) 12 of 12
:P