Sau dịch thì ăn gì :-)

From: Dama17 Aug 16:39
To: ALL1 of 5
May be an image of 2 people and text
From: BUFFALO (DAUCULA)17 Aug 16:43
To: Dama 2 of 5
Nếu toàn xã hội thành ăn mày hết thì ai cho ai bây giờ!!!
From: Dama17 Aug 16:53
To: BUFFALO (DAUCULA) 3 of 5
lo gì, có đảng lo  ;-)
From: Vivivo17 Aug 21:10
To: Dama 4 of 5
sau dịch kiều hối là 40 tỉ
From: thím_Hương (HUONG9999)17 Aug 21:18
To: Vivivo 5 of 5
bây giờ có mấy đứa bạn làm bác sĩ đã phải đi xin quyên góp mua mask N95, và máy trợ thở vì đã quá tải và nhà nuớc đã buông xuôi, lúc này tụi nhà nuớc chỉ thừa nuớc đục béo cò mà thôi .