Nghe nó nói nè

From: Dama17 Aug 17:05
To: ALL1 of 3
May be an image of 1 person and text that says 'Phó Bí thư TPHCM: giãn cách thêm một tháng nữa, đồng thời phát động phong trào "lấy sức dân chăm lo cho dân" Đông chi PHAN VĂNMAL MÁI NT h'
From: Doandu17 Aug 17:12
To: Dama 2 of 3
Bọn này khéo dùng từ hoa mỹ. Nói thẳng toẹt ra dân tụi bây tự lo đi.
EDITED: 17 Aug 17:14 by DOANDU
From: rake18 Aug 16:51
To: Doandu 3 of 3
Hehe, anh cứ bốc phốt iem :)