Đỉnh

From: Totite21 Aug 09:17
To: ALL1 of 3
 
Cuối tuần cười 1 chút;

Cu Tý hỏi ba : Ba ơi ! biển có đỉnh không ?
Ba la: Biển làm gì có đỉnh , biển có đáy thôi ,núi mới có đỉnh .
Cu Tý : Núi thì con nhìn thấy đỉnh rồi , con chỉ thắc mắc là vì 
       con nghe dì Hồng nói với ba "Hôm đi biển , anh đưa em lên 
       đỉnh tới mấy lần".
Ba: ????

 
Attachments:
From: Vivivo21 Aug 09:39
To: Totite 2 of 3
haha
From: TiVi21 Aug 11:35
To: Totite 3 of 3
Hahaha tò tí te có phải lên ... đỉnh không? :)