đừng lấy bình của em!

From: Saoxa 1 Sep 15:10
To: ALL1 of 8
Vừa giận kẻ vô tâm, vừa buồn cười mà cũng thương ê kíp Việt Hương

From: Okidoki7 2 Sep 13:49
To: Saoxa 2 of 8
 :-(  :-(  :-(
From: Lunxit 5 Sep 09:34
To: Saoxa 3 of 8
Anh thấy Việt Hương nào giờ tánh nết lanh chanh lả chả như con nhỏ de chai nhôm bể, hột vịt lộn. Nói như là xỉa vào lỗ tai. Nhưng mà, lâu rồi mới thấy đó là người có tâm hồn rất tốt và khó ai sánh bằng. Ngôn ngữ bình dân giản dị mà tình nghĩa. Bởi vậy mới đúng câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Bao nhiêu người xinh đẹp, giàu có, sang cả cũng không làm bằng 1 phần của Việt Hương.
From: TiVi 5 Sep 10:05
To: Lunxit 4 of 8
VietHuong mới được Hằng lồng lộn ... nằm mơ rồi :) Hải cẩu cũng xuất hiện trong giấc mơ của Hằng cuồn cuộn luôn ;) kỳ này chắc dân nộp tiền vô Mặt Trận Tổ Quốc hết ...
From: Lunxit 5 Sep 10:14
To: TiVi 5 of 8
Con khùng đó có công an, tuyên giáo chống lưng. Nó làm theo chỉ đạo, lâu lâu nó lại công khai tài sản ngân hàng của các em nghệ sĩ làm các em teo hết. 
From: Saoxa 7 Sep 08:34
To: Lunxit 6 of 8
Chính em cũng có suy nghĩ giống anh và qua việc làm này của VH mà thấy mình còn nông cạn quá về xét đoán một ai.
From: Dama 7 Sep 12:48
To: TiVi 8 of 8
Bà Hằng chắc "được phép" chửi mạnh để thu tiền cho MTTQ  (haha)  (haha)  (haha)