tủ lạnh không lanh.

From: Lovecisco15 Sep 2021 12:29
To: ALL17 of 20
Cuối cùng cũng sửa được nó rồi, thấy cái defrost thermalstat. Hơi lâu vì Amazon lấy cả tuần mới shipping về tới

Ty ace
From: Dama15 Sep 2021 13:22
To: Lovecisco 18 of 20
 (up)
From: thím_Hương (HUONG9999)15 Sep 2021 17:13
To: Lovecisco 19 of 20
anh quá giỏi . Thay dễ không anh ?
From: Lovecisco15 Sep 2021 19:06
To: thím_Hương (HUONG9999) 20 of 20
thay ra^'t de^~ .. no' na(`m be^n freezer sau mie^'ng sa('t ..