Đành chịu Cô Vy vậy

From: Dama 4 Sep 18:11
To: ALL1 of 1
May be an image of 2 people and text that says ''Sống chung với COVID-1 là luận điệu của những kẻ rắp tâm chống phá! BTV Quang Anh Chương trình "Đối diện" của VTV 'Phải sống chung lâu dài với dịch bệnh', không thể khống chế tuyệt đối! Ông Phạm Minh Chính Thủ tướng Chính phủ Việt Nam RFA'
EDITED: 4 Sep 18:12 by DAMA