Quy trình cấp giấy đi đường

From: Dama 7 Sep 13:40
To: ALL1 of 2
May be an image of text
From: Anhtrung 7 Sep 13:44
To: Dama 2 of 2
Chuẩn CMNR. Về với nước mẹ thì phải đồng nhất chớ.