Dây máu ăn phần

From: Dama 8 Sep 2021 20:04
To: ALL1 of 2
...Chứng nào tật đó .... 75 năm vẫn y nguyên   (haha)  (haha)  (haha)

***
 

Chống dịch với tư duy… theo đóm ăn tàn

9.9.2021
 

Ông Thái gọi sự kiện vừa xảy ra là... Ăn cướp khẩu trang – kèm nhận định: Tầm vóc cán bộ của chúng ta không thua gì đám cò mồi chặt chém khách du lịch, chặt một lần cho đã, người ta có quay lại nữa hay không, không quan tâm, tao được phần của tao trước đã. Tội nghiệp các bạn Chung tay vì Việt Nam và Stay Strong Saigon, chắc sốc lắm, người quen mà chơi kỳ quá!

Thật sự trong lúc này ai làm gì tốt đều đáng được ghi nhận, ai giúp được gì đều đáng quý. Chuyển được hàng vào Sài Gòn nhanh một hai ngày cũng là góp một tay vào nỗ lực chung. Nhưng thử hỏi bà con, có cần phải phô trương lố bịch, làm ít nói nhiều, dây máu ăn phần như vầy không?

Cũng đã hơn 70 năm kể từ ngày Việt Minh nổi dậy cướp chính quyền, ai ngờ cán bộ nước nhà vẫn chưa bỏ được thói quen cướp bóc. Cướp công trơ trẽn đã đành, họ còn gây hại nữa chứ chẳng chơi. Chung tay vì Việt Nam phải giải trình ngay vì họ quyên tiền của bá tánh để mua khẩu trang, không thể tự dưng gửi về Việt Nam lại thành ra hàng của Bộ KHĐT đem tặng...

https://www.voatiengviet.com/a/stay-strong-saigon-chong-dich-theo-dom-an-tan/6217783.html

 ;-)


 
EDITED: 8 Sep 2021 20:04 by DAMA
From: Dungt 9 Sep 2021 00:01
To: Dama 2 of 2
Ăn cắp danh nghĩa thôi là đỡ rồi . Sợ hàng tính đem về SG, bị Hà nội lấy bớt đi thì cũng cắn răng thôi . 
Cả 1 bộ máy chính quyền từ ông lớn Đảng, chủ tịch nước đến xã phường đều hô khẩu hiệu như pháo. Chuyện gì cũng loè hết. Vụ bộ đội đi phát đồ, hình chụp lăng xê như là cứu cánh thậm chí còn đem cả xe đạp thồ giống như thời Điện biên phủ ra loè nữa. Vậy mà coi FB của dân thường không phải dư luận viên cũng đũ người khen cái xe đạp.  Không lẽ 1 xe gắn máy với cái thùng mà thua cái xe đạp đó.