Ngẫu nhiên :-)))

From: Dama11 Sep 2021 07:49
To: ALL2 of 5

Bộ Y tế phê duyệt khẩn cấp vắc xin Hayat-Vax, vắc xin thứ 7 được lưu hành tại Việt Nam


10.9.2021

https://tuoitre.vn/bo-y-te-phe-duyet-khan-cap-vac-xin-hayat-vax-vac-xin-thu-7-duoc-luu-hanh-tai-viet-nam-2021091013180997.htm

 ;-)
From: Dama11 Sep 2021 07:51
To: ALL3 of 5
Vaccine Hayat ngầu wá 


 (rotfl)  (rotfl)  (rotfl) (rotfl)  (rotfl)May be an image of text  May be an image of text


 
EDITED: 11 Sep 2021 07:53 by DAMA
From: Vivivo11 Sep 2021 08:11
To: Dama 4 of 5
lời lẽ sáo rỗng, thằng làm ra văc xin này đọc chắc cũng mửa
From: Thiên Lôi (TL74)11 Sep 2021 11:06
To: Dama 5 of 5
Hahaha, người còn sợ nữa huống gì Covid :)