Tại cái đinh rỉ :-)))

From: Dama11 Sep 2021 18:57
To: ALL1 of 2
 (rolling)  (rolling)  (rolling)  (rolling)  (rolling)

May be a cartoon of 1 person, animal and text that says 'CHỈ TẠI CÁI ĐINH GÌ LÀM BIỂN BÁO LỘN NGƯỢC. Biển báo báị thẳng ngu nào nó treo lộn ngược rá‘i. Đứng dậy mà đi, đó con bỏ! Nghiêm túc chấp hành ! Tuyệt đốl tuân thủ I'
From: WNY (PATHFINDER)12 Sep 2021 05:56
To: Dama 2 of 2