Shipping Đồ ăn Việt Nam xuyên bang

From: Chảnh Cô Nương (CHANHCONUONG)16 Sep 10:38
To: Viethai 13 of 16
Em thường ship đồ lâu hư qua usps. Đồđông lạnh em có mua người ta ship overnight qua FedEx. Giá cả thì em không biết vì là người bán ship.

Giá cho đồ lâu hư em hay ship usps priority. Em dùng regional bôx A and Box B thì giá rẻ hơn là flat rate. Specially Box B. However, Box B chỉ rẻ nếu ship đường gần, còn đường xa thì flat rate cho medium Box rẻ hơn. Anh phải try create lable thì mới biết cái nào rẻ hơn cái nào.


Hai cái Box A và B đó anh phải request nó gởi về nhà cho anh trước đó. Ra tiệm chỉ có flat rate Box thôi.
From: Viethai16 Sep 13:45
To: Chảnh Cô Nương (CHANHCONUONG) 14 of 16
Hôm nay biết thêm vụ vùng A B hay quá. Cám ơn nhiều
From: Viethai16 Sep 13:55
To: OpLa 15 of 16
Mới đây anh mua ức vịt ( Duck Breast ) từ Costco, shipped với fedex. Họ dùng dry ice mở ra lấy cục dry ice ra còn nóng cả tay.
Thời này vụ ship đồ ăn càng lúc phổ biến.
From: Viethai16 Sep 14:29
To: ALL16 of 16
Mới có người bạn giới thiệu: Cả thùng vậy chỉ dùng một gói dry ice !?
https://www.nemxuyenbang.com
Ai thử chưa?
https://youtu.be/HCdLLhZT_jk

Edit: Chắc khỏi thử, thấy anh Mỹ nói “ not bad” xong “ not cheap “ lollll
EDITED: 16 Sep 15:19 by VIETHAI